Proč to děláme

Spolek Educante z.s. byl založen za účelem možnosti vzdělávání v různých oblastech a přiblížení bližších informací široké veřejnosti – z vlastní zkušenosti můžu potvrdit, že toto poslání naplňuje do puntíku a aktivita spolku v různých projektech je více než prospěšná…Sám jsem se spolkem Educante setkal v rámci dobrovolnické spolupráce na projektu vzdělávání v oblasti počítačových dovedností pro seniory, mentálně postižených a vlastně pro celou širší veřejnost…Kurzy probíhaly s určitou pravidelností a staly se velmi oblíbenými jak u seniorů, tak i u mladších zájemců s ochotou se něčemu novému přiučit.Samotného mě naplňovala podstata předávat zkušenosti z oblasti IT a to hlavně ve spolupráci s výše zmiňovaným spolkem. Návštěvníci kurzu odcházeli vždy obohaceni o nové zkušenosti a vědomosti a z jejich reakcí se s určitostí dala vyčíst spokojenost, nadšení a touha po dalších lekcích…Spolek Educante je vlastně obecně prospěšnou komunitou, která neusnula na vavřínech a od samého počátku přináší propojení různých typů lidí, kteří buďto neměli to štěstí v osobním životě, anebo jen zkrátka nevěděli o možnostech vzájemně se potkávat na velmi příjemném místě a komunikovat, ať už o běžných životních problémech, nebo o konkrétně a tematicky zaměřených námětech, které spolek Educante připravil a neustále připravuje. Závěrem jen snad cítím potřebu sdělit, že záměr, se kterým byl spolek založen, zcela naplnil svou podstatu a stal se pevným základním kamenem pro rozvoj a pomoc všem potřebným.

Tomáš Rajsigl dobrovolník www.educante.cz