Podpora dětí hendikepovaných mentálně, fyzicky či prostředím, ve kterém vyrůstají